Ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ikona telefonu 602 649 588 

Doradztwo w marketingu i sprzedaży

Poznaj moje usługi doradcze i zamów bezpłatną wideo konsultację !

 • Doradztwo w marketingu B2B

Mężczyzna w garniturze

Pomagam tworzyć skuteczne Strategie Marketingu B2B oraz strategie MARKI opierając się na najnowszych metodach, narzędziach, trendach i unikalnej wiedzy jaką posiadam.

Wdrażam w firmach transformację cyfrową, digital i social media marketing.

 • Obszary doradztwa w marketingu B2B

Nowoczesny Marketing B2B wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, zrozumienia wielu obszarów w tym procesów zakupu i sprzedaży, aby móc stworzyć strategię, która z powodzeniem będzie skutecznie konkurować na rynku i wygrywać.

1. Budowanie strategii marketingowej i strategii marki

 • Cel: Strategia marketingowa, która jest oparta o przewagi konkurencyjne klienta, wyróżniki marki, silną markę, kreatywność, thinking out of the box, aktualną sytuację rynkową oraz budżet.

2. Budowa działu marketingu

 • Cel: Zespół, który pracuje zgodnie z zaplanowanymi procesami, osiąga cele i buduje silną markę.

3. Marketing Lead Generation

 • Cel: Zwiększenie liczby leadów pozyskiwanych przez dział marketingu

4. Wsparcie w budowie strony internetowej

 • Cel: Zaprojektowanie strony internetowej pod B2B, która stale generuje nowych klientów. Koncepcja strony do wdrożenia przez web mastera.

5. Audyt jakości pracy wynajętej agencji marketingowej

 • Cel: Zbadanie jakości pracy zewnętrznych agencji marketingowych pracujących dla klienta. Weryfikacja skuteczności.

6. Audyt pracy działu marketingu

 • Cel: Wykrycie i diagnoza problemów w zespole marketingu. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.

7. Nowoczesny marketing B2B

 • Cel: Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i metodyk pracy digital , które zapewnią rozwój marketingu i dostosują do oczekiwań nowoczesnego rynku B2B.

8. Określenie Buyer Person B2B

 • Cel: Znajomość Buyer Person, do których kierujemy komunikację marketingową, zwiększając jej skuteczność i optymalizując budżet.

9. Marketing dla eksportu / na rynki zagraniczne

 • Cel: Zaplanowanie działań marketingowych, strategii, która pomoże firmie zdobyć rynki zagraniczne w sektorze B2B.

10. Współpraca marketingu z działem sprzedaży

 • Cel: Zbudowanie nowych procesów, dzięki którym oba działy stanowią jedną drużynę i wykorzystują nowoczesne narzędzia digital, współpracując w lejku marketingowo – sprzedażowym, zdobywają przewagę konkurencyjną i osiągają wspólny cel biznesowy.

11. Mapowanie ścieżki zakupowej klienta - Customer Journey

 • Cel: Ścieżka zakupowa klienta jako baza do zbudowania strategii marketingowej i procesu sprzedaży.

12. Content Marketing

 • Cel: Opracowanie skutecznej strategii content marketingu dopasowanej do Customer Journey, do języka korzyści klienta i do kanałów komunikacji.


13. Wow Customer Experience

 • Cel: Budowanie unikalnych doświadczeń klientów, osiągnięcie mistrzostwa w tzw. momentach prawdy, w efekcie uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez zachwycającą obsługę klientów.

14. Projektowanie strategii komunikacji marketingowej i strategii digital experience

 • Cel: Budowanie efektywnej komunikacji marketingowej i unikalnych doświadczeń klientów w online, w efekcie pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie sprzedaży

 

 

Zamów testową, bezpłatną wideo - konsultację 20 minutową !

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon +48 602 649 588

albo zamów
Brief przed ofertowy

 

Doradztwo w sprzedaży B2B

Pomagam we wszystkich obszarach sprzedaży B2B – przeprowadzam audyty, SWOT analizy i modelu biznesowego Business Model Canvas, mapowanie procesów i prowadzonych działań. Buduję kompetencje, projektuję procesy, wdrażam zarządzanie aktywnościami handlowców, zarządzanie sytuacyjne, operacyjne i strategiczne.

 • Doradztwo w sprzedaży B2B – obszary

Nie ma dwóch takich samych firm. Każda firma ma swoją specyfikę i kulturę organizacyjną. Jedną z moich najważniejszych przewag konkurencyjnych jest ponad 27 lat doświadczenia i zebranie w jednym miejscu ( w mojej głowie 😊 ) unikalnej i niszowej wiedzy, która jest bardzo rzadko spotykana ponieważ nie można jej nabyć z książek, na najlepszych nawet studiach, z internetu, na skróty, za żadne pieniądze.

 

Najczęstsze obszary mojej pracy obejmują:

1. Audyt pracy działu sprzedaży B2B

 • Cel: Diagnoza problemów, mapownie aktualnych procesów, identyfikcja potrzeb szkoleniowych w zespole.

2. Audyt zarządzania sprzedażą B2B

 • Cel: Mapownie procesu zarządzania sprzedażą i siłami sprzedaży, diagnoza problemów, które występują na poziomie zarządzania zespołem i aktywnościami handlowców.

3. Budowanie strategii sprzedaży B2B – doradztwo

 • Cel: Wskazanie kierunków i elementów do opracowania efektywnej, nowoczesnej strategia sprzedaży B2B, która jest oparta o przewagi klienta, aktualną sytuację rynkową oraz budżet.

4. Zarządzanie sprzedażą B2B

 • Cel: Opracowanie metody zarządzania sprzedażą B2B opartej o KPI, OKR, cele, nowoczesne narzędzia pracy digital i online, o skuteczny system premiowy i motywacyjny dla handlowców i zarządzanie aktywnościami handlowców 

5. Kompetencje działu sprzedaży B2B – szkolenia

 • Cel: Dział handlowy dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do realizacji strategii sprzedaży.

6. Strategia pozyskiwania klientów w B2B

 • Cel: Projektowanie strategii pozyskiwania klientów B2B w erze transformacji cyfrowej, dopasowana do zmieniającego się rynku klienta B2B, jego potrzeb, oczekiwań, do usługi / produktu

7. Procesy w sprzedaży w B2B

 • Cel: Mapowanie procesów, zaprojektowanie nowych procesów, które będą stanowić przewagę konkurencyjną firmy i pomagać realizować cele sprzedaży, zdobywać nowych klientów, budować i utrzymywać ich lojalność, skutecznie prowadzić up selling i cross selling u zdobytych klientów, stać się dostawcą numer 1.

8. Nowoczesna oferta handlowa w B2B

 • Cel: Zaprojektowanie nowoczesnych ofert handlowych dopasowanych do współczesnego rynku B2B, do produktu/usługi, do specyfiki klienta, wykorzystując nowe środki komunikacji, istniejący proces sprzedaży B2B.

9. Rekrutacja handlowców B2B i Executive Seach

 • Cel: Znalezienie i rekrutacja nowych handlowców B2B do zespołu, spełniających określone i wymagane kryteria kompetencji, umiejętności, doświadczenia, postaw i wartości dopasowanych do kultury organizacyjnej firmy.

10. Systemy CRM, Marketing Automation, ERP i inne dla działu sprzedaży B2B

 • Cel: Wybór i wdrożenie systemu CRM, ERP, Marketing Automation, które ułatwią zarządzanie sprzedażą, zarządzanie lejkiem marketingowo - sprzedażowym, zarządzanie bazą klientów i relacjami z nimi, zarządzanie aktywnościami handlowców, w efekcie czego firma będzie zdobywała więcej klientów, więcej sprzedawała i więcej zarabiała.

 

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon +48 602 649 588

albo zamów
Brief przed ofertowy

 

 

 •  Doradztwo w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym w B2B

Pomagam we wszystkich obszarach zarządzania firmą, przedsiębiorstwem z sektora B2B, B2C, B2B2C.

 

Doradztwo w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym – obszary :

 

Najczęstsze obszary mojej pracy obejmują:

1. Zarządzanie strategiczne

 • Cel: Identyfikacja obecnej kultury organizacyjnej i stylu zarządzania strategicznego. Wskazanie obszarów do poprawy, do zmiany, do rozwoju w celu poprawy efektywności i skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem w celu wyraźnego stawiania celów strategicznych, poprawy ich świadomości w zespole i poprawy przywództwa właścicieli lub zarządu.

2. Analizy modelu biznesowego firmy B2B – SWOT analiza i Business Model Canvas

 • Cel: Analiza funkcjonującego w firmie modelu biznesowego, identyfikacja słabych i silnych stron firmy, szans i zagrożeń we wskazanych obszarach firmy - wskazanie obszarów do poprawy, do zmiany i do rozwoju. Przygotowanie listy Qiuck Win, Long Term Win, procesów do zaprojektowania, do przemodelowania zgodnie ze ścieżką zakupową klientów B2B, uwzględniając zmiany na rynku B2B w okresie pandemii i w erze transformacji cyfrowej.

3. Employer Branding dla firmy

 • Cel: Analiza sytuacji dotyczącej wizerunku firmy jako pracodawcy. Wypracowanie strategicznych kierunków, value proposition i pozostałych wyróżników marki pracodawcy jakie powinny stać się kluczowymi elementami strategii Employer Branding jaką powinien opracować i wdrożyć dział HR w celu pozyskiwania jak najlepszych kandydatów do pracy i minimalizowania rotacji w zespole pracowników już pracujących w firmie.

4. Misja, Wizja, Branding, Logo, Claim marki, Boss Branding w B2B

 • Cel: Wypracowanie i zaprojektowanie tych elementów dla firmy, wypracowanie fundamentów dla strategii boss brandingu, personal brandingu, dostarczenie know how, warsztaty kreatywne, dostarczenie propozycji kreacji, pomysłów, inspiracji.

5. Wow Customer Experience Management w B2B

 • Cel: Mapowanie istniejących procesów, zaprojektowanie procesu zachwycającej obsługi klientów B2B. Zidentyfikowanie tzw momentów prawdy w procesie obsługi klienta i w procesie sprzedaży, zaprojektowanie unikalnych doświadczeń klienta i osiągnięcie mistrzostwa we wszystkich momentach prawdy, co w efekcie stanie się jedną z przewag konkurencyjnych.

6. Problem Solving i zarządzanie projektami

 • Cel: Rozwiązywanie problemów w sprzedaży, w marketingu, w zarządzaniu na poziomie operacyjnym B2B. Burze mózgów z Zarządem, z właścicielami, z wybranymi działami i grupami projektowymi.

7. Mentoring i coaching dla kadry managerskiej

 • Cel: Pomoc i wsparcie w rozwoju kompetencji managerskich, w rozwoju przywództwa, w rozwoju kompetencji miękkich, w kierowaniu ludźmi, zespołem, w przygotowaniu do nowych ról, funkcji i zadań.

8. Doradca zarządu- właścicieli na dłuższy dystans w abonamencie miesięcznym

 • Cel: Pomoc i wsparcie dla właścicieli, dla zarządu firmy w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu firmą, doradztwo w wszelkich projektach zgłoszonych przez zarząd firmy. Ta forma doradztwa jest realizowana w systemie abonamentowym, 3 rodzaje abonamentu, w każdym z nich jest inna ilość dni w jakich pracuję z firmą w jej siedzibie oraz ilość konsultacji online :

Abonamenty :

 • Aloha VIP Złoty 19.987 zł netto / mc
 • Aloha VIP Srebrny 15.567 zł netto/mc
 • Aloha VIP Kryształowy 11.797 zł netto/mc

 

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon +48 602 649 588

albo zamów
Brief przed ofertowy